Corona-update: uitbreiding hogere onkostenvergoeding vrijwilligers voor Q4 2020 en Q1 2021

Vrijwilligers hebben recht op een onkostenvergoeding die sinds 1 januari 2021 gelijk is aan € 35,41 per dag en € 1.416,16 per jaar (geïndexeerd).

Corona-update: uitbreiding hogere onkostenvergoeding vrijwilligers voor Q4 2020 en Q1 2021

Vrijwilligers hebben recht op een onkostenvergoeding die sinds 1 januari 2021 gelijk is aan € 35,41 per dag en € 1.416,16 per jaar (geïndexeerd). Voor vrijwilligers die effectief ingezet werden in het kader van de coronacrisis in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 werd de jaargrens opgetrokkken naar € 2.549,90 (index 2020).

Bij KB van 20 december 2020 wordt de voor 2020 verhoogde jaargrens van € 2.549,90 ook van toepassing op vrijwilligers ingezet in het kader van de coronacrisis die actief zijn geweest in het vierde kwartaal van 2020. Daarenboven kunnen zulke vrijwilligers die actief zijn in het eerste kwartaal van 2021 gebruik maken van de voor 2021 verhoogde (geïndexeerde) jaargrens van € 2.600,90.