Corona-update: vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid terug van kracht

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers, en dat sinds van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2020.

Corona-update: vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid terug van kracht

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers, en dat sinds van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2020. Concreet heeft dat tot gevolg dat sindsdien alle tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis opnieuw wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Alle werkgevers komen hiervoor in aanmerking. Ook werknemers die o.m. niet ziek zijn, maar thuis in quarantaine moeten blijven kunnen nu tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn.

Bij de tijdelijke werkloosheid gaat het om een volledige of een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval kan de werknemer nog een paar dagen per week. De werknemer heeft in dat geval recht op een werkloosheidsvergoeding van 70% van het bruto-maandloon, met een plafond van € 2.754,76, en een bijkomende toeslag van de RVA van € 5 per dag.