Corona-update: verlenging van federaal heropstart-overbruggingsrecht

In het kader van de coronamaatregelen heeft de regering nieuwe steunmaatregelen aangekondigd.

Corona-update: verlenging van federaal heropstart-overbruggingsrecht

In het kader van de coronamaatregelen heeft de regering nieuwe steunmaatregelen aangekondigd. Het zgn. heropstart-overbruggingsrecht dat aanvankelijk liep tot eind oktober 2020, wordt verlengd tot en met 31 december 2020. De voorwaarden om aanspraak te maken op dit heropstart-overbruggingsrecht blijven ongewijzigd. Zo moest men door de coronamaatregelen minstens een maand gesloten zijn en ook tijdens de heropstart onder druk blijven staan (o.w.v. bijvoorbeeld beperkte openingsuren, beperkt aantal klanten, enz.). Ten slotte moet er ook tijdens een heropstart een omzetverlies zijn van minstens 10%. 

Het heropstart-overbrugginsrecht geldt o.m. voor zelfstandigen in hoofdberoep. Ook bestuurders-natuurlijke personen van een vennootschap kunnen het heropstart-overbruggingsrecht in eigen naam aanvragen. De omvang van de uitkering blijft ongewijzigd en bedraagt nog steeds € 1.291,69 voor een alleenstaande zelfstandige, en € 1.614,10 voor een zelfstandige met een persoon ten laste. Het heropstart-overbruggingsrecht is cumuleerbaar met eventuele aanvullende regionale steunmaatregelen, maar niet met het federaal crisis-overbruggingsrecht.