De voorwaarden voor 6% btw installatie laadpaal

Indien een eenmanszaak of vennootschap een elektrische laadpaal laat installeren, dan bedraagt het btw-tarief daarvoor standaard 21%.

De voorwaarden voor 6% btw installatie laadpaal

Indien een eenmanszaak of vennootschap een elektrische laadpaal laat installeren, dan bedraagt het btw-tarief daarvoor standaard 21%. Indien de plaatsing echter aan drie voorwaarden voldoet, kan dat met 6% btw. In de eerste plaats dient het te gaan om dienstverrichting en meer bepaald om een zgn. werk in onroerende staat voor de btw. De laadpaal moet geïnstalleerd worden door een aannemer. Een laadpaal aankopen en die zelf installeren, komt niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%, vermits dat immers een levering van een goed is.

Ten tweede dient het werk in onroerende staat uitgevoerd te worden aan een woning die hoofdzakelijk privé (minstens 50%) gebruikt wordt en die minstens tien jaar oud is. Tenslotte moet de laadpaal aan de woning geïnstalleerd worden. De plaatsing van de laadpaal of extra stopcontact tegen de buitengevel of in de garage, kan dan in principe tegen 6% btw. Voor een laadpaal in uw voortuin bedraagt het btw-tarief echter 21%.