Deadline transfer pricing-documenten voor vennootschappen deel van internationale groep

Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een internationale groep moeten jaarlijks een zgn. groepsdossier en een lokaal dossier inzake transfer pricing indienen.

Deadline transfer pricing-documenten voor vennootschappen deel van internationale groep

Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een internationale groep moeten jaarlijks een zgn. groepsdossier en een lokaal dossier inzake transfer pricing indienen. De vennootschappen moeten minstens één van de volgende criteria overschrijden, nl. een totaal van € 50 miljoen aan bedrijfs- en financiële recurrente opbrengsten, of een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten, of een balanstotaal van € 1 miljard.

Het groepsdossier geeft een overzicht van de internationale groep als dusdanig zoals een beschrijving van de aard van de activiteiten, de intellectuele eigendom, enz. Het groepsdossier moet ingediend worden via MyMinfin, met het formulier 275 MF, binnen een termijn van 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep. Voor vennootschappen met boekjaar dat afsloot op 30.09.2020 gaat het dus om 30.09.2021. Vennootschappen met een boekjaar dat afsloot af op 31.12.2020 hebben als deadline 31.12.2021.

Het lokaal dossier omvat in de eerste plaats een algemeen formulier met onder meer gedetailleerde informatie over de aard en de activiteiten van de Belgische groepsentiteit en haar managementstructuur. Heeft de vennootschap voor meer dan € 1 miljoen aan grensoverschrijdende transacties met buitenlandse groepsentiteiten verricht, dan moet eveneens een ‘inlichtingenformulier’ ingevuld worden. Het lokaal dossier moet tevens via MyMinfin ingediend worden, met het formulier 275 LF, tegen in principe uiterlijk 28.10.2021 (dit formulier moet samen met uw aangifte vennootschapsbelasting ingediend worden).