Enige en eigen woning in kader van 6% btw bij wederopbouw in heel België

Tot voor kort kon het verlaagd 6% btw-tarief voor de afbraak van een gebouw, gevolgd door de oprichting van een woning slechts in 32 welbepaalde steden en gemeenten genoten worden.

Enige en eigen woning in kader van 6% btw bij wederopbouw in heel België

Tot voor kort kon het verlaagd 6% btw-tarief voor de afbraak van een gebouw, gevolgd door de oprichting van een woning slechts in 32 welbepaalde steden en gemeenten genoten worden. Sinds 1 januari 2021 is daar echter verandering in gekomen doordat het verlaagd tarief tot heel België is uitgebreid. Het dient dan wel om de enige en eigen woning te gaan.

De eigen woning houdt in dat de bouwheer er zelf in moet gaan wonen. Is het een bouwpromotor die een pand afgebroken heeft en er een nieuwbouw gezet heeft, dan kan de verkoop ook tegen 6% btw en dan is het de koper van die nieuwe woning of dat nieuwe appartement die er zelf in moet gaan wonen. In tegenstelling tot de regeling voor de 32 stedelijke gebieden, is het dus vereist dat de bouwheer of de koper een particulier is. Om te beoordelen of het om de enige woning gaat, moet rekening gehouden worden met alle gebouwen die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden als woning en waarop de bouwheer-natuurlijke persoon geheel of gedeeltelijk eigendomsrechten of andere zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, kan laten gelden.