Fiscale stimulans voor laadpalen op de agenda

Centraal in de geplande hervorming van de autofiscaliteitstaat staat de vergroening van het wagenpark en meer bepaald de aanschaf van emissievrije auto’s.

Fiscale stimulans voor laadpalen op de agenda

Centraal in de geplande hervorming van de autofiscaliteit staat de vergroening van het wagenpark en meer bepaald de aanschaf van emissievrije auto’s. Opdat er tegen 2026 voldoende laadcapaciteit zou zijn, komt de regering met een fiscale stimulans. Volgens een voorontwerp zou iedere particulier die in zijn of haar woning een laadpaal installeert tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 recht hebben op een belastingvermindering. Die zou 45% bedragen van de uitgaven gedaan in 2021 en 2022, 30% voor de uitgaven in 2023 en tot slot nog 15% van de uitgaven in 2024. De uitgave waarop de vermindering zal berekend worden is zelf geplafonneerd op € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige.

Ook aan ondernemingen wordt tegemoet gekomen op dit vlak. Wie tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 investeert in een nieuwe laadpaal, zou aanspraak kunnen maken op een verhoogde kostenaftrek van 200% voor de investeringen tot en met 31.12.2022. Nadien daalt het aftrekpercentage tot 150%. De laadpaal moet dan o.m. wel publiek toegankelijk zijn en dat minstens gedurende enkele uren per dag.