Fiscus geeft toelichting over consumptiecheque

Werkgevers kunnen dit jaar fiscaal voordelige ‘consumptiecheques’ aanbieden aan hun werknemers.

Fiscus geeft toelichting over consumptiecheque

Werkgevers kunnen dit jaar fiscaal voordelige ‘consumptiecheques’ aanbieden aan hun werknemers. De consumptiecheque beoogt enerzijds de economische situatie te ondersteunen van werknemers die mogelijks getroffen zijn door de coronacrisis en anderzijds de activiteiten en werkgelegenheid te ondersteunen in de horeca- culturele of sportieve sector evenals in de kleinhandel. De consumptiecheque moet uiterlijk op 31.12.2020 worden uitgereikt en is geldig tot 07.06.2021. De cheques kunnen zowel op papier als elektronisch toegekend worden.

Circulaire nr. 2020/C/131 van 22 oktober 2020 bepsreekt de (para)fiscale gevolgen van zo’n cheque. In hoofde van de werknemer die de cheque ontvangt, vormt deze een vrijgesteld sociaal voordeel indien aan alle voorwaarden voldaan is. Zoniet zijn de consuptiecheques belastbaar als bezoldiging. In hoofde van de werkgever zijn deze cheques volledig aftrekbaar als beroepskost.