Fiscus geeft toelichting over verplichte registratie van notariële schenking in buitenland

Sinds 15 december 2020 is de zgn. kaasroute afgeschaft.

Fiscus geeft toelichting over verplichte registratie van notariële schenking in buitenland

Sinds 15 december 2020 is de zgn. kaasroute afgeschaft. Schenking van roerende goederen, zoals geld voor een buitenlandse notaris die sindsdien zijn verleden, moeten geregistereerd worden in België. In een circulaire van 16 maart 2021 geeft de fiscus daaromtrent wat meer verduidelijking. Volgens de fiscus telt enkel de datum van het verlijden van de akte, ook wat schenkingen gedaan onder opschortende voorwaarde betreft. Een dergelijke schenking moet binnen de vier maand na de datum van het verlijden ervan ter registratie worden aangeboden, zelfs indien de opschortende voorwaarde slechts later wordt vervuld.

Wat de plaats van registratie betreft, kan elk kantoor Rechtszekerheid, het vroegere registratiekantoor, gelegen in het Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Vlaams Gewest overgaan tot de registratieformaliteit op voorwaarde dat de akte betrekking heeft op een schenker die zijn fiscale woonplaats in België heeft (Waals, Brussels of Vlaams). De fiscale woonplaats van de schenker zal echter bepalen welke gewestelijke fiscale wetgeving van toepassing is en zal m.a.w. doorslaggevend zijn of er Vlaamse schenkbelasting, Waalse of Brusselse schenkingsrechten van toepassing zijn op de schenking.