Gewijzigde btw-regeling omtrent samengestelde bloemstukken

Samengestelde bloemstukken zijn bloemstukken die zowel bestaan uit verse snijbloemen als uit niet-verse elementen zoals gedroogde bloemen, piepschuim en/of een sierpot of siervaas en/of andere voorwerpen zoals kaarsen of knuffels.

Gewijzigde btw-regeling omtrent samengestelde bloemstukken

Samengestelde bloemstukken zijn bloemstukken die zowel bestaan uit verse snijbloemen als uit niet-verse elementen zoals gedroogde bloemen, piepschuim en/of een sierpot of siervaas en/of andere voorwerpen zoals kaarsen of knuffels. voor de toepassing van het btw-tarief het onderscheid gemaakt moest worden tussen de zgn. klassieke bloemstukken, de bloemstukken in een sierpot en de bloemstukken met andere attributen.

In een circulaire van 9 maart 2020 gooit de Btw-administratie het nu over een andere boeg. Voor alle bloemstukken moet dezelfde regel toegepast worden, nl. de regel van de 20%. Deze regel houdt in dat het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is op het geheel als de kostprijs van de niet-verse elementen maximaal 20% bedraagt van de totale kostprijs exclusief btw van het gehele samengestelde bloemstuk. Bedraagt de kostprijs van de meegeleverde voorwerpen meer dan 20% van de totale kostprijs, dan moet het normale btw-tarief van 21% op het gehele samengestelde bloemstuk toegepast worden.

Deze nieuwe regels mogen nu al toegepast worden. Ze moeten alleszins verplicht toegepast worden vanaf 1 mei 2020. Tot en met 30 april 2020 mogen nog de oude regels (die van de aanschrijving van 1997 of desgevallend die van de circulaire van 2019) toegepast worden.