Indieningstermijn aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 bekend

Op de website van de FOD Financiën zijn volgende indieningdata bekend gemaakt voor de aangifte personenbelasting over inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020.

Indieningstermijn aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 bekend

Op de website van de FOD Financiën zijn volgende indieningdata bekend gemaakt voor de aangifte personenbelasting over inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020. Opmerkelijk is dat de indieningstermijnen ondanks de coronacrisis niet verlengd werden. Concreet gelden de volgende data:

-         - Op papier: 30 juni;

-         - Elektronisch: 16 juli;

-         - Via mandataris: 22 oktober.

Het is niet mogelijk om een bijkomende termijn aan te vragen. Het elektronische platform Tax-on-Web waar de aangifte kan ingediend worden, is intussen beschikbaar via MyMinFin. Wie de aangifte nog op papier indient zal deze in de loop van de maand mei ontvangen via de post.

Ook dit jaar ontvangt een groot deel van de belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Zijn de gegevens juist en volledig dan moet men hiervoor niets meer doen. Zoniet moet men vóór het verstrijken van de indieningtermijn de nodige gegevens aanpassen.