Informatie in UBO-register moet adequaat, nauwkeurig en actueel zijn

De bestuurders van vennootschappen, vzw’s… hebben de verplichting om de gegevens over hun zgn. uiteindelijke begunstigden op te nemen in het UBO-register dat werd opgericht in de strijd tegen witwassen en terrorisme.

Informatie in UBO-register moet adequaat, nauwkeurig en actueel zijn

De bestuurders van vennootschappen, vzw’s… hebben de verplichting om de gegevens over hun zgn. uiteindelijke begunstigden op te nemen in het UBO-register dat werd opgericht in de strijd tegen witwassen en terrorisme. Het wordt beheerd door de FOD Financiën.  De bestuurders van vennootschappen, VZW’s, … moeten dat melden via het online platform MyMinfin, binnen de maand nadat de uiteindelijk begunstigde gekend of gewijzigd is. Dat moest voor het eerst eind 2019 gebeuren. Jaarlijks moet er ook een bevestiging gebeuren dat er m.b.t. de gegevens over de uiteindelijke begunstigden niets gewijzigd is, maar om praktische redenen heeft de FOD Financiën dat op 30.04.2020 zelf gedaan. De eerstvolgende bevestiging moet dus uiterlijk pas op 30.04.2021 gebeuren, tenzij er vóór die datum een wijziging optreedt.

In een K.B. van 23 september 2020 werd het een en ander gewijzigd wat de te verstrekken informatie betreft. Er moet in het vervolg ook een document bezorgd worden waaruit blijkt dat de informatie over de uiteindelijke begunstigden adequat, nauwkeurig en actueel is.