Klantenlisting indienen tegen 30 maart 2020

Jaarlijks moet iedereen met een btw-nummer een klantenlijst indienen bij de Btw-Administratie.

Klantenlisting indienen tegen 30 maart 2020

Jaarlijks moet iedereen met een btw-nummer een klantenlijst indienen bij de Btw-Administratie. Voor dit jaar moet die uiterlijk 31 maart 2020 ingediend zijn. Ook zgn. kleine ondernemingen –  ondernemingen wiens jaarlijkse omzet niet hoger is dan € 25.000 excl. btw - die geen btw-aangiftes moeten indienen, vallen dus in principe onder de indieningsplicht. Een kleine ondernemer die niemand moet vermelden op de klantenlisting, moet die listing echter niet indienen. Gewone btw-plichtigen moeten wel een nihillisting indienen, tenzij in de btw-aangifte over het laatste kwartaal 2019 of de maand december 2019 het desbetreffende vakje werd aangekruist.

Op de klantenlisting moeten alle Belgische btw-plichtige klanten vermeld worden aan wie in 2019 voor meer dan € 250 excl. btw gefactureerd werd. Het speelt geen rol of de verkoopfacturen met btw of met ‘btw verlegd’ – dus zonder btw – waren. Ook buitenlandse klanten met een Belgisch btw-nummer moeten op de lijst voorkomen vermits die als Belgische klanten moeten beschouwd worden.