Minister verduidelijkt welke coëfficiënt speelt bij de aftrekbeperking voor hybride wagens

Sinds 1 januari 2020 speelt de zgn. gramformule in de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten, nl. 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gram CO2).

Minister verduidelijkt welke coëfficiënt speelt bij de aftrekbeperking voor hybride wagens

Sinds 1 januari 2020 speelt de zgn. gramformule in de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten, nl. 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gram CO2). Die formule speelt zowel in de vennootschaps- als in de personenbelasting. Voor een dieselmotor bedraagt die brandstofcoëfficiënt 1 en 0,95 voor voertuigen met een andere motor. Voor bepaalde voertuigen uitgerust met een aardgasmotor is de coëfficiënt gelijk aan 0,90.

Aan de minister van Financiën werd de vraag gesteld welke coëfficiënt moet toegepast worden bij hybride wagens die zijn uitgerust met een dieselmotor en een elektrische motor. De minister beschouwt dergelijke hybride modellen als voertuigen met een andere motor waarvoor de coëfficiënt 0,95 geldt.