Naar rechter stappen tegen een negatieve ruling

Een belastingplichtige die van plan is om een verrichting uit te voeren waarvan niet zeker is of de fiscus er niet moeilijk over zal doen, kan vooraf de goedkeuring vragen aan de zgn. Rulingcommissie.

Naar rechter stappen tegen een negatieve ruling

Een belastingplichtige die van plan is om een verrichting uit te voeren waarvan niet zeker is of de fiscus er niet moeilijk over zal doen, kan vooraf de goedkeuring vragen aan de zgn. Rulingcommissie. Krijgt die dan een positieve ruling, dan moet de lokale controledienst zich daarbij neerleggen. De Rulingcommissie kan echter ook een negatieve ruling geven. 

Een belastingplichtige legde zich niet neer bij een negatieve ruling en besloot die beslissing aan de rechter voor te leggen. Volgens de fiscus was die vordering onontvankelijk. Hij kreeg gelijk van de rechter in eerste aanleg, maar ongelijk van het hof van beroep te Gent, dat oordeelde dat de rechter een onwettige ruling (in deze zaak wel van de Vlaamse Belastingdienst) wel degelijk kan vernietigen (Gent, 14.01.2020).