Nieuw formulier voor de aangifte bouwwaarde

Tot een tweetal jaar terug moest binnen de drie maanden na de vaststelling van het kadastraal inkomen van een nieuwbouw woning, een btw-bouwaangifte ingediend worden.

Nieuw formulier voor de aangifte bouwwaarde

Tot een tweetal jaar terug moest binnen de drie maanden na de vaststelling van het kadastraal inkomen van een nieuwbouw woning, een btw-bouwaangifte ingediend worden. Sinds de zomer van 2018 werd de complexe aangifte vervangen door een vereenvoudigd formulier (formulier 106.3 inzake de controle op de bouwwaarde), waarbij er enkel nog verplichting was om specifieke inlichtingen door te geven betreffende de woning.

Op 6 april 2020 werd een circulaire uitgebracht waarin een nieuw formulier werd voorgesteld (formulier nr. 111 B57 - Circulaire nr. 2020/C/51 van 6 april 2020  -  KB nr. 58). Het is een vragenlijst waarin 15 vragen dienen beantwoord te worden. Op basis daarvan zal de Btw-administratie nu bepalen of er verder onderzoek nodig is naar de bouwwaarde van de woning.