Nieuwe circulaire over vrijgestelde intracommunautaire levering

Een Belgische btw-plichtige verkoper kan de goederenverkoop aan een btw-plichtige gevestigd in een andere EU-lidstaat slechts vrijstellen van btw onder een aantal voorwaarden.

Nieuwe circulaire over vrijgestelde intracommunautaire levering

Een Belgische btw-plichtige verkoper kan de goederenverkoop aan een btw-plichtige gevestigd in een andere EU-lidstaat slechts vrijstellen van btw onder een aantal voorwaarden. Sinds 01.01.2020 is absoluut vereist dat het btw-nummer van de buitenlandse koper op de verkoopfactuur vermeld wordt. Het vermelden van het btw-nummer van de buitenlandse koper is niet langer een loutere vormvoorwaarde. Ook de recent verschenen circulaire op 02.04.2020 bevestigt dit nogmaals.

Daarnaast is het cruciaal dat de goederen het Belgische grondgebied verlaten. Het vervoer naar de andere EU-lidstaat moet kunnen aangetoond worden. Zo de verkoper dit vervoer doet kan dit o.m. aangetoond worden met vervoersdocumenten. Zo de koper de goederen komt oppikken bij de Belgische verkoper, ligt het bewijs van het vervoer moeilijker en kan gebruik gemaakt worden van het zgn. bestemmingsdocument waarin de koper bevestigt dat de goederen worden vervoerd naar een plaats buiten België.

Om de goederenverkoop te kunnen vrijstellen van btw is het tenslotte essentieel dat de verkoop tijdig en correct wordt opgenomen in de zgn. intracommunautaire opgave, die naarlang het geval maandelijks of op kwartaalbasis moet ingediend worden.