Opstal of erfpacht registreren

Wanneer een bestuurder een huurovereenkomst met zijn vennootschap afsluit, dan moet die overeenkomst geregistreerd worden. De registratierechten bedragen 0,2% van de huur inclusief de huurlasten voor de duur van het contract, en minstens het vast recht van € 50.

Opstal of erfpacht registreren

Wanneer een bestuurder een huurovereenkomst met zijn vennootschap afsluit, dan moet die overeenkomst geregistreerd worden. De registratierechten bedragen 0,2% van de huur inclusief de huurlasten voor de duur van het contract, en minstens het vast recht van € 50. Die registratie, ook van de bijlagen zoals de plaats­beschrijving, kan sinds enkele jaren online gebeuren via http://www.myrent.be van de FOD Financiën.

Voor opstal- en erfpachtovereenkomsten ligt dit echter anders. Ook die overeenkomsten moeten weliswaar tegen 2% geregistreerd worden, maar dat kan niet online.  De registratie van zulke overeenkomsten moet nog altijd gebeuren in het bevoegde kantoor van de Administratie Rechtszekerheid, dat is een onderdeel van de Administratie Patrimoniumdocumentatie (KB 16.04.2020, BS 27.04.2020).