Overstap naar btw-kleine ondernemersregeling: aanvragen voor 1 juni 2021

Een btw-plichtige onderneming die op jaarbasis niet meer dan € 25.000 excl. btw omzet heeft, kan vrijgesteld worden van de btw op basis van de zgn. kleine ondernemersregeling.

Overstap naar btw-kleine ondernemersregeling: aanvragen voor 1 juni 2021

Een btw-plichtige onderneming die op jaarbasis niet meer dan € 25.000 excl. btw omzet heeft, kan vrijgesteld worden van de btw op basis van de zgn. kleine ondernemersregeling. Het voordeel daarvan is dat er dan geen periodieke btw-aangiftes moeten ingediend worden en er geen btw moet aangerekend worden. De keerzijde van de medaille is echter dat het recht op btw-aftrek komt te vervallen. Voor die € 25.000-drempel moet in de eerste plaats gekeken worden naar alle leveringen en dienstprestaties die aan btw onderworpen waren. Daarnaast moeten ook de vrijgestelde uitvoeren en de vrijgestelde intracommunautaire leveringen meegeteld worden. Coronapremies naar aanleiding van de verplichtige sluiting tellen niet mee omdat die niet onderworpen zijn aan btw.

Een onderneming wiens omzet in 2020 lager lag dan € 25.000 excl. btw kan de kleine ondernemingsregeling genieten, maar moet daarvoor zelf het nodige doen. Concreet moet dan vóór 10 juni 2021 een aangetekende brief gestuurd worden naar de Btw-controle. Vanaf 1 juli 2021 is dan de btw-vrijstellingsregeling van toepassing.