Tijdelijk lager percentage voor sommige btw-boetes

Eén van de recente fiscale coronamaatregelen is een tijdelijke verlaging van de interestvoeten inzake btw, met name voor de maanden april, mei en juni 2021 worden de nalatigheidsinteresten wegens te laat betaalde btw berekend tegen 4% in plaats van normaal 9,6%.

Tijdelijk lager percentage voor sommige btw-boetes

Eén van de recente fiscale coronamaatregelen is een tijdelijke verlaging van de interestvoeten inzake btw, met name voor de maanden april, mei en juni 2021 worden de nalatigheidsinteresten wegens te laat betaalde btw berekend tegen 4% in plaats van normaal 9,6%.

De niet-betaling of te late betaling van verschuldigde btw die uit de aangifte blijkt, wordt niet enkel gesanctioneerd met nalatigheidsinteresten, maar ook met een zgn. proportionele boete. Dat is een boete die bestaat uit een percentage van de verschuldigde btw. Ook hier komt de fiscus nu tijdelijk aan tegemoet, nl. van 01.04.2021 tot en met 30.06.2021. Voor boetes wegens te late betaling van btw wordt het normale tarief van 15% verlaagd naar 10%.