Uiterste indieningsdatum aangifte personenbelasting forfaitaire belastingplichtigen

In bepaalde sectoren, zoals voor bakkerijen, slagerijen en cafés kan er thans voor geopteerd worden om de belastbare beroepsinkomsten op basis van zgn. forfaitaire grondslagen van aanslag te vestigen.

Uiterste indieningsdatum aangifte personenbelasting forfaitaire belastingplichtigen

In bepaalde sectoren, zoals voor bakkerijen, slagerijen en cafés kan er thans voor geopteerd worden om de belastbare beroepsinkomsten op basis van zgn. forfaitaire grondslagen van aanslag te vestigen. De uiterste indieningsdatum voor zulke ‘forfaitaire’ aangiftes in de personenbelasting inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 is 10 december 2021, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via Tax-on-web.

De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met  11 januari 2022 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-Web. Er is echter geen bijkomende termijn voorzien voor wie zijn aangifte nog op papier zou indienen.