Uitstel jaarvergadering en aangifte?

In principe moet de jaarvergadering gehouden worden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Uitstel jaarvergadering en aangifte?

In principe moet de jaarvergadering gehouden worden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Om rekening te houden met de coronamaatregelen, heeft de minister van Justitie voor jaarvergaderingen die vóór 19.04.2020 samengeroepen werden, een uitstel van maximaal tien weken verleend (KB 09.04.2020, BS 09.04.2020). Er is eveneens tien weken uitstel verleend voor de verplichting om de jaarrekening binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar bij de Nationale Bank neer te leggen. Sloot het boekjaar dus af op 31.12.2019, dan moet de jaarvergadering in principe uiterlijk 30.06.2020 gehouden worden, maar ze kan nu tot 08.09.2020 uitgesteld worden. De goedgekeurde jaarrekening moet dan uiterlijk 08.10.2020 neergelegd zijn.

Er is echter geen automatisch uitstel voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. In principe is er na de datum van de jaarvergadering nog een maand de tijd om de aangifte in te dienen (art. 310 WIB 92). Echter, het volmachtenbesluit dat het uitstel voor de jaarvergadering toelaat, zet datzelfde fiscale wetsartikel deels buiten werking. De in artikel 310 WIB 92 bedoelde termijn van één maand is nl. niet van toepassing wanneer de jaarvergadering doorgaat op een datum op minder dan een maand van de uiterste indieningsdatum van de vennootschapsaangifte. Als door het uitstel van de jaarvergadering het niet mogelijk is om de aangifte in te dienen tegen 24.09, moet er uitstel aanvraagd worden bij het bevoegde Team Beheer.