Update Corona: tijdelijke versoepeling overbruggingsrecht

Een zelfstandige in hoofdberoep (en zijn meewerkende echtgenote) die zijn activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, heeft recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten belope van maximaal € 1.614,10 (gezinshoofd) of € 1.291,69 (geen gezinshoofd) per maand, en dit voor de maanden maart en april 2020.

Update Corona: tijdelijke versoepeling overbruggingsrecht

Een zelfstandige in hoofdberoep (en zijn meewerkende echtgenote) die zijn activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, heeft recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten belope van maximaal € 1.614,10 (gezinshoofd) of € 1.291,69 (geen gezinshoofd) per maand, en dit voor de maanden maart en april 2020. Het is hierbij niet van belang of de onderbreking volledig of slechts gedeeltelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten (bv. een nachtwinkel), handelszaken die verplicht op afspraak moeten werken of restaurants die hun verbruikszaal sluiten en overschakelen op afhaalgerechten.

 

Wie niet verplicht moet sluiten, maar door de coronacrisis toch ernstige moeilijkheden ondervindt zodanig men zich genoodzaakt ziet om zijn activiteit volledig te onderbreken gedurende ten minste zeven opeenvolgende dagen, maakt eveneens aanspraak op een overbruggingsrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken wegens niet komen opdagen van werknemers die in quarantaine geplaatst werden, of wegens  een sterke daling van de activiteit.