Vanaf 1 juli 2021 duolegaat aan een goed doel in Vlaanderen afgeschaft

Het duolegaat is een gekende successieplanningstechniek voor alleenstaanden of personen zonder naaste familie waarbij zij een deel van hun nalatenschap nalaten aan een goed doel, verre familieleden of derden.

Vanaf 1 juli 2021 duolegaat aan een goed doel in Vlaanderen afgeschaft

Het duolegaat is een gekende successieplanningstechniek voor alleenstaanden of personen zonder naaste familie waarbij zij een deel van hun nalatenschap nalaten aan een goed doel, verre familieleden of derden. Het goede doel neemt dan vooreerste de verplichting op zich om een bepaald bedrag netto uit te betalen aan de door de erflater gekozen erfgenamen. Daarnaast zal het goede doel dan de erfbelasting betalen op het aandeel dat ze moeten uitbetalen aan de gekozen erfgenamen en op het aandeel dat het goede doel voor zichzelf houdt.

Vanaf 1 juli 2021 wordt het duolegaat echter afgeschaft in Vlaanderen en is er bijgevolg m.a.w. geen fiscaal voordeel meer voor overlijdens vanaf die datum. Ter compensatie wordt het tarief in de erfbelasting voor legaten aan goede doelen (momenteel 8,5%) als het tarief in de schenkbelasting voor schenkingen aan goede doelen (momenteel 5,5%) weliswaar verlaagd naar 0%.