Verlenging federaal overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door beslissingen van de overheid, of die afhankelijk zijn van deze activiteiten en hun activiteit bijgevolg moeten onderbreken, zullen ook voor de periode van 1 februari tot en met 28 februari 2021 kunnen genieten van het dubbele overbruggingsrecht.

Verlenging federaal overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door beslissingen van de overheid, of die afhankelijk zijn van deze activiteiten en hun activiteit bijgevolg moeten onderbreken, zullen ook voor de periode van 1 februari tot en met 28 februari 2021 kunnen genieten van het dubbele overbruggingsrecht. Deze uitkering bedraagt € 3.228,20 (met gezinslast) of € 2.583,38 (zonder gezinslast). Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met de take-away in de horeca en click&collect. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist.

Zelfstandigen die weliswaar actief zijn, maar economisch getroffen worden door de coronacrisis, blijven (minstens) tot en met 31 maart 2021 genieten van het overbruggingsrecht. Deze uitkering bedraagt € 1.614,10 (met gezinslast) of € 1.291,69 (zonder gezinslast). Voorwaarde is wel dat men een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.