Vlaamse belastingdienst positief wat schenking vóór gesplitste aankoop betreft

Een interessante schenkingstechniek is de gesplitste aankoop van een onroerend goed waarbij de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom.

Vlaamse belastingdienst positief wat schenking vóór gesplitste aankoop betreft

Een interessante schenkingstechniek is de gesplitste aankoop van een onroerend goed waarbij de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom. Bij het overlijden van de ouders dooft het vruchtgebruik uit waardoor de kinderen de volle eigenaars worden zonder erfbelasting te moeten betalen. Een van de voorwaarden is wel dat de kinderen het geld hebben om de blote eigendom te kopen en ze het geld daarvoor gebruikt hebben. In de praktijk hebben ze dat geld echter niet voorhanden en gaan de ouders dat geld schenken aan de kinderen.

In een nieuw stanpdunt heeft de Vlaamse belastingdienst verduidelijkt dat de schenking moet voorafgaan aan de notariële aankoopakte en niet aan het compromis (Standpunt nr. 20067). De nieuwe zienswijze is van toepassing op gesplitste aankopen vanaf de datum van publicatie ervan, dit is dus vanaf 14 oktober 2020.