Volgens beroepsrechter te Luik telt enkel maandloon voor 80%-grens

Een groepsverzekeringspremie (of IPT-premie) is voor een vennootschap slechts fiscaal aftrekbaar als het totale pensioen van de bestuurder, uitgedrukt in een jaarlijkse rente, niet hoger is dan 80% van zijn/haar laatste normale brutojaarloon.

Volgens beroepsrechter te Luik telt enkel maandloon voor 80%-grens

Een groepsverzekeringspremie (of IPT-premie) is voor een vennootschap slechts fiscaal aftrekbaar als het totale pensioen van de bestuurder, uitgedrukt in een jaarlijkse rente, niet hoger is dan 80% van zijn/haar laatste normale brutojaarloon. Daarmee wordt het loon bedoeld in het jaar vóór er met pensioen gegaan wordt. Vermits dat nog niet gekend is in het jaar van premiebetaling, mag het loon van dat jaar gebruikt worden.

De 80%-grens wordt enkel berekend op loon dat regelmatig en ten minste maandelijks betaald of toegekend is. Volgens een arrest van het Hof van Beroep te Luik betekent dit dat er geen rekening gehouden mag worden met een eenmalig groot loon, zelfs als daarmee achterstallige maandelijkse lonen van hetzelfde jaar ingehaald worden (Luik, 06.05.2020).