Volgens Rulingcommissie telt onaantastbaarheidsvoorwaarde van dag tot dag

Via het stelsel van de liquidatiereserve kan een KMO-vennootschap dividenden tegen 5% roerende voorheffing uitkeren voor zover de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde werd nageleefd.

Volgens Rulingcommissie telt onaantastbaarheidsvoorwaarde van dag tot dag

Via het stelsel van de liquidatiereserve kan een KMO-vennootschap dividenden tegen 5% roerende voorheffing uitkeren voor zover de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde werd nageleefd. Concreet komt dat erop neer dat de liquidatiereserve minstens 5 jaar behouden is gebleven op een afzonderlijke passiefrekening en niet tot grondslag heeft gediend voor enige beloning of toekenning.

De vijfjarige houdtermijn wordt gerekend vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarvoor de liquidatiereserve is aangelegd (art. 269, § 1, 8° WIB 1992). Volgens de Rulingcommissie heeft de wetgever op die manier verwezen naar minstens vijf jaren en niet naar vijf belastbare tijdperken of boekjaren. Bijgevolg gaat de Rulingcommissie ervan uit de vijfjarige termijn van dag tot dag moet worden gerekend. De vijfjarige termijn voor een liquidatiereserve die bv. wordt aangelegd op 31 maart N (bij een boekjaar van 1 april N-1 tot 31 maart N), verstrijkt aldus na 30 maart N+5.