Voorafbetalen in 2020

Als een vennootschap een belastingvermeerdering wil vermijden, kan zij overwegen om voorafbetalingen (VA) te doen. Dat is eigenlijk een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belasting.

Voorafbetalen in 2020

Als een vennootschap een belastingvermeerdering wil vermijden, kan zij overwegen om voorafbetalingen (VA) te doen. Dat is eigenlijk een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belasting. Er is echter geen verplichting om vooraf te betalen. Echter, werd er niet of niet voldoende vooraf betaald, dan wordt bij de afrekening van de belastingaangifte op de belasting die moet betaald worden, een boete/belastingvermeerdering toegepast. Voor eenmanszaken geldt die boete echter niet.

 

Het vermeerderingspercentage bedraagt voor 2020 evenveel als voor 2019 en 2018, nl. 6,75% (van de verschuldigde belasting). Van de theoretische vermeerdering wordt dan een percentage van de gedane VA afgetrokken. Dit percentage is het hoogste voor de VA van het eerste kwartaal (VA1), nl. 9% en het laagste (4,5%) voor de VA van het laatste kwartaal (VA4). De uiterste data voor de voorafbetalingen zijn dit jaar 10.04 (VA1), 10.07 (VA2), 12.10 (VA3) en 21.12 (VA4).