Werkloosheidsuitkeringen in kader van Coronavirus

Indien werknemers zich in quarantaine bevinden of de productie valt stil door het feit dat de aanlevering van goederen niet meer kan plaats vinden, is er het recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering met overmacht.

Werkloosheidsuitkeringen in kader van Coronavirus

Indien werknemers zich in quarantaine bevinden of de productie valt stil door het feit dat de aanlevering van goederen niet meer kan plaats vinden, is er het recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering met overmacht. Voorwaarden hiervoor zijn dat er een aanvraag wordt ingediend bij de RVA binnen de 3 à 4 werkdagen van het uitblijven van leveringen of de datum waarop een werknemer niet meer kan ingezet worden wegens overmacht. Concreet moet dat gebeuren door een elektronische aangifte hij het RVA-werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.

Indien een onderneming de economische gevolgen van het virus voelt, kan zij opteren voor tijdelijke werkloosheid om economische reden. Voor arbeiders kan een elektronische aangifte ingediend worden bij het RVAwerkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Bij bedienden zijn er twee mogelijke scenario’s, afhankelijk of een onderneming reeds erkend is als bedrijf in moeilijkheden of niet. Als een onderneming reeds erkend is als een bedrijf in moeilijkheden, dan gebeurt de aangifte bij het RVA-werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Heeft een onderneming deze erkenning niet, dan zal eerst een aanvraag moeten ingediend worden om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden bij de minister van Werk.