Wetsontwerp fiscaal voordeel geldinbreng in getroffen kmo’s

Vorig jaar konden natuurlijke personen die geld inbrachten in een kmo met 30% omzetverlies(in ruil voor nieuwe aandelen) genieten van een 20% belastingvermindering in hun aangifte personenbelasting

Wetsontwerp fiscaal voordeel geldinbreng in getroffen kmo’s

Vorig jaar konden natuurlijke personen die geld inbrachten in een kmo met 30% omzetverlies(in ruil voor nieuwe aandelen) genieten van een 20% belastingvermindering in hun aangifte personenbelasting. Deze gunstmaatregel was tijdelijk vermits die van toepassing op inbrengen gedaan van 14.03.2020 tot en met 31.12.2020. Deze maatregel zou een tweede leven krijgen. Er ligt immers een wetsontwerp op tafel waarbij natuurlijke personen dezelfde belastingvermindering kunnen genieten, maar dan voor inbrengen gedaan van 01.01.2021 tot en met 31.08.2021 geld inbrengen. Ondernemingen in moeilijkheden (waarvoor een faillietverklaring ingesteld is of waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend is), komen niet in aanmerking.

De voorwaarden zijn gelijklopend met de gunstmaatregel van vorig jaar. Zo is o.m. vereist dat de betrokken kmo een omzetverlies van minstens 30% geleden heeft tussen 02.11.2020 en 31.12.2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De vennootschap mag daarenboven de ontvangen inbreng gedurende 60 maanden niet uitkeren in de vorm van een dividend, tantième, kapitaalvermindering, enz. want anders wordt de belastingvermindering bij de inbrenger gedeeltelijk (pro rata) teruggenomen.