Wettelijke regels omtrent digitale algemene vergadering tijdelijk versoepeld

Door de coronacrisis was het vroeger reeds mogelijk om een algemene vergadering op afstand te organiseren voorzover de statuten daarin voorzien.

Wettelijke regels omtrent digitale algemene vergadering tijdelijk versoepeld

Door de coronacrisis was het vroeger reeds mogelijk om een algemene vergadering op afstand te organiseren voorzover de statuten daarin voorzien. Sinds 24.12.2020 bestaat die voorwaarde bestaat niet meer en het bestuursorgaan kan beslissen of er een digitale dan wel fysieke algemene vergadering wordt georganiseerd. Een statutaire regeling of machtiging is niet langer vereist. Daarvoor moet wel twee voorwaarden vervuld zijn.

De eerste voorwaarde is dat de vennootschap de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouder(s) moet kunnen controleren. Deze controle kan zelfs via Skype, Zoom, Teams, enz. gebeuren. De tweede voorwaarde is dat de betreffende aandeelhouder rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis moet kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Dit wil zeggen dat de aandeelhouder bij de digitale algemene vergadering niet alleen moet kunnen volgen, maar ook vragen moet kunnen stellen én een stem moet kunnen uitbrengen. Tot en met 30 juni 2021 is het echter toegestaan dat aandeelhouders  de digitale algemene vergadering wel al kunnen volgen, maar nog niet kunnen tussenkomen.