Wijzigingen aangifte personenbelasting aj. 2021 online

De fiscus heeft op 19 maart 2021 de voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2021 ter beschikking gesteld.

Wijzigingen aangifte personenbelasting aj. 2021 online

De fiscus heeft op 19 maart 2021 de voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2021 ter beschikking gesteld op haar website. Net zoals de voorgaande jaren bestaat er voor deel 1 een afzonderlijke versie per gewest. De woonplaats van de belastingplichtige op 01.01.2021 bepaalt onder welk gewest men valt. Voor deel 2 bestaat er geen onderscheid tussen de gewesten.

Enkele belangrijke wijzigingen in de aangifte voor aanslagjaar 2021 zijn o.m. de vrijstelling bezoldigingen voor vrijwillige overuren, Vlaams belastingkrediet voor winwinleningen gesloten vanaf 16.3.2020, Brussels belastingkrediet voor proxi-leningen, Waals belastingkrediet voor coup de pouce-leningen gesloten in 2016 (vak XI), en de vervroegde fiscale aftrek voor genieters van winsten en baten (vak XVII en XVIII). Die wijzigingen hebben vooral te maken met de coronamaatregelen.